Seriál Firemní web

Díl 11: Analýza klíčových slov

Vladimír Saur, 12.2.2007

Proč je tak důležité vybrat pro web správná slova? Správné pojmenování nabídky je ještě potřebnější než jinde – pokud zvolíte nevhodná slova, je zde nejen riziko, že vaši návštěvníci neporozumí nabídce ideálně, ale navíc i nebezpečí, že na web vůbec nepřijdou, protože jej nebudou moci nalézt.

Správný výběr klíčových slov je důležitý nejen pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Klíčová slova využijete i v PPC kampaních a svou nezastupitelnou úlohu mají i v informační architektuře webu – pomáhají v orientaci uživatelům, když se po webu pohybují. Jazyk (a čeština zvláště) nám v tomto případě práci příliš neusnadnuje – často můžete jednu věc pojmenovat několika slovy, každé slovo má mnoho různých tvarů, a jako by to nestačilo, někteří tvůrci textů se snaží v rámci marketingového newspeaku vymýšlet označení nová. Jedno z důležitých pravidel ovšem říká, že je třeba volit taková klíčová slova, která používá cílová skupina webu.

Vyhledání klíčových slov

Výchozí sadu klíčových slov byste si měli vytvořit sami, a to na základě dobré znalosti své cílové skupiny. Můžete se zeptat svých zákazníků, případně zaměstnanců, kteří se zákazníky jednají. Na základě této základní skupiny slov pak můžete pomocí různých nástrojů vyhledat další varianty frází:

Nemusíte se ovšem omezovat jen na specializované nástroje, můžete zapojit své jazykové schopnosti, invenci, slovníky synonym. Někdy se také využívají seznamy nejhledanějších frází, které zveřejnují některé vyhledavače (např. Jyxo top), ale to má svá úskalí – podíl všech těchto frází dohromady na celkovém objemu vyhledávání je pouze několik málo procent, proto tam zdaleka nejsou všechny zajímavé fráze. Pamatujte také na možné gramatické tvary slov – zahraniční vyhledavače česky sklonovat a časovat neumí, české sice ano, ale ve výsledcích vyhledávání obvykle preferují tvar slova odpovídající dotazu, který zadal uživatel.

Výběr klíčových slov

Máte před sebou seznam potenciálních klíčových slov a čeká vás rozhodování, které z nich použít. Vhodnost klíčového slova určuje několik faktorů:

Pokud už nějaký web máte, lze využít k posouzení i hledání klíčových frází PPC kampaně (např. AdWords). Lze zjistit jak hledanost frází, tak z konverzí, případně prokliků odhadnout obchodní potenciál, z ceny za klik i konkurenčnost slova. Pokud do kampaně vložíte dostatek obecných slov ve volné shodě, můžete pak ze statistik návštěvnosti zjistit i řadu nových frází. Ideálem je samozřejmě často hledaná fráze s minimální konkurenčností a velkou konverzní schopností, takové se ovšem hledají stále hůře.

Vybrané fráze je nutné přiřadit na jednotlivé stránky, důležitá je proto správně navržená struktura webu. Jelikož odhad relevance frází nebývá zdaleka vždy správný, je třeba výsledky webu analyzovat a zpětně vyhodnotit úspěšnost jednotlivých frází. Návrhu struktury webu a vyhodnocování návštěvnosti se budeme věnovat v některých dalších kapitolách seriálu.

Kapitoly

Služby H1.cz

Analýza klíčových slov

Perfektní znalost klíčových slov, která se vážou k vašemu projektu, je jedním z nejdůležitějších podkladů pro to, abyste mohli začít zvyšovat návštěvnost svého webu z vyhledávačů.

Kurz SEO pro webdesignéry

Základní znalosti optimalizace pro vyhledavače (SEO) by již dnes měly patřit do výbavy každého webmastera a webdesignéra. Chcete-li ušetřit za konzultace s drahými specialisty, doplňte si své vzdělání v našem jednodenním školení SEO.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.