Seriál Firemní web

Díl 15: Volba technického řešení

Jan Tichý, 20.3.2007

Při volbě dodavatele vašeho webu i při následném zadávání webu ke zhotovení je nutné určit vhodné technické řešení a vyjasnit si mnoho faktorů, které volbu technického řešení ovlivnují.

Při zadávání svého firemního webu ke zhotovení nestačí mít představu pouze o grafické podobě stránek, nabízených funkcích, obsahu a jeho struktuře. Se svým dodavatelem budete muset dohodnout také mnoho různých technických aspektů a výchozích implementačních předpokladů. Některé z nich byste si měli ujasnit dokonce ještě před samotným výběrem dodavatele či je zahrnout do svých kritérií pro volbu dodavatele.

Volba konkrétního technického řešení závisí na spoustě okolností a může se diametrálně lišit případ od případu. Následující text proto není zdaleka vyčerpávající a shrnuje jen ty nejdůležitější otázky, které byste si měli zodpovědět.

Oblasti technického řešení

Při výběru vhodného technického řešení se budete rozhodovat na několika různých úrovních:

Faktory ovlivnující volbu technického řešení

Nároky vašeho nového webu na software i hardware ovlivní zejména následující požadavky na jeho vlastnosti:

Jsou tu však i další faktory, které nesouvisí přímo s požadovanými vlastnostmi nového webu:

Kapitoly

Služby H1.cz

Poradenství pro majitele a autory webových stránek

Myslíte to se svou internetovou prezentací vážně? Nabízíme mnoho zajímavých služeb, které vám mohou pomoci dosáhnout s vaším webem ještě lepších výsledků.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.