Seriál Firemní web

Díl 16: Výběr dodavatele

David Špinar, 27.3.2007

Po všech přípravných pracech jsme dospěli do fáze, kdy musíme zajistit někoho, kdo nám firemní webové stránky fyzicky vyrobí. Kdo se postará o kompletní implementaci.

Externí firma, nebo interní tým?

Velmi časté dilema přichází ve chvíli, kdy se rozhodujeme, zda nechat stránky vyrobit externí firmu, nebo si na tuto práci najmout nové zaměstnance a obstarat si výrobu interně. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

V drtivé většině případů je výhodnější si stránky vyrobit externě. Externí firma zvládně svou práci totiž obvykle lépe a navíc je to většinou výrazně finančně úspornější. Tato varianta bývá rovněž méně náročná na projektové řízení.

Interní výroba dává naopak větší smysl v případě, kdy je pro vás web naprosto klíčovým prvkem vašeho podníkání a očekáváte průběžný rozsáhlý rozvoj webu, který se bude neustále vyvíjet a vylepšovat. V takové situaci bývá lepší obstarat si interní tým, programátora, webdesignéra a projektového manažera, kteří se budou webu dlouhodobě konzistentně věnovat.

Dobře si rozmyslete, kterým směrem se budete ubírat, protože změna z externí na interní realizaci webu, a naopak, bývá často velmi komplikovaná.

Kde najít externího dodavatele

V tuto chvíli předpokládejme tu častější variantu, a sice realizaci webu externím subjektem. Tímto subjektem rozhodně nemyslím nějakého studenta, který si "tvorbou webu" přivydělává při střední škole, ani synovce sekretářky atp. Pokud jsme věnovali takové úsilí přípravě webu, nesmíme přece ponechat samotnou implementaci webu naprostému amatérovi. Rovněž bych vás varoval před "sólisty", tedy živnostníky, kteří jsou na práci zcela sami. Ačkoliv mohou být velmi šikovní, s jejich časovou kapacitou a flexibilitou bývají nepřekonantelné obtíže.

Poohledněte se tedy po nějaké opravdové profesionální firmě, která je schopna web vyrobit nejen po grafické stránce, ale rovněž i po stránce aplikační, je schopna zajistit webhosting, následující správu a aktualizace webu atp. Kde takovou firmu najít? Nemáte-li konkrétní tipy či doporučení od jiných, můžete se zkusit podívat na firmy v Asociaci.BIZ nebo pomocí některé galerie webů (např. Moderní web.)

Prohlédněte si pak weby jednotlivých firem a proberte se jejich referenčními zakázkami. Každá firma může mít svůj specifický styl, který nemusí sedět každému. Velmi významná je určitě reference, která je nějakým způsobem podobná vašemu budoucímu projektu.

Jak si dodavatele vybrat

Nyní máte vytipovaných několik firem, které se vám zamlouvají a je třeba učinit formální poptávku. Součástí poptávky by měl být komplexní popis vašeho projektu (nejlépe kompletní projektová dokumentace) a další podstatné náležitosti, jako je případná technická specifikace, nároky na budoucí rozvoj apod. Vyžádejte si od firem předpokládanou kalkulaci (co nejvíce rozepsanou cenu a hodinovou sazbu na případné vícepráce).

Kromě kalkulace bývá častým jevem, že od vybraných firem požadujete grafický návrh pro jednu či více stránek, abyste si ověřili, jak šikovná umí být firma právě ve vašem případě. V takovém případě zvažte udělení tzv. skicovného, tedy malé odměny pro všechny firmy, které odevzdají svou nabídku kompletní a v pořádku. Skicovné pak bude dobrou motivací věnovat větší úsilí do tvorby grafického návrhu.

Jakmile vyberete vítěznou firmu, dochází k podpisu smlouvy o dílo. Většinou první návrh smlouvy zasílá dodavatelská firma, která si zde nezdřídkakdy vymíní podmínky, které jsou výhodně především pro ně. Neváhejte návrh smlouvy probrat s právníky a upravit ho tak, aby byla smlouva spravedlivá pro obě strany.

Seriál o budování firemního webu píší konzultanti společnosti H1.cz s.r.o., která poskytuje analytické, poradenské a vzdělávací služby v oblasti internetového marketingu a tvorby WWW stránek.

Kapitoly

Služby H1.cz

Poradenství pro majitele a autory webových stránek

Myslíte to se svou internetovou prezentací vážně? Nabízíme mnoho zajímavých služeb, které vám mohou pomoci dosáhnout s vaším webem ještě lepších výsledků.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.