Seriál Firemní web

Díl 17: Postup při vývoji a nasazení webu

Jan Tichý, 3.4.2007

Pro náš připravovaný firemní web již máme vybraného dodavatele, který nám jej vyrobí. Jak ale probíhá samotný proces implementace? Co se od nás očekává a na co si dát pozor?

Na počátku spolupráce s dodavatelem je záhodno podepsat smlouvu o dílo. V rámci ní se specifikuje předmět a rozsah díla, cena, postup a termíny i další vzájemné podmínky a ujednání. Obsah zakázky je odvislý od úvodních přípravných analýz a návrhů, jak byly popsány v předchozích dílech tohoto seriálu. V rámci požadavků na web je vhodné si ve smlouvě také vymínit jeho základní obecné vlastnosti ve smyslu použitelnosti, přístupnosti či technických předpokladů k optimalizaci pro vyhledávače apod.

Ve smlouvě nesmí chybět rámcový postup vývoje a finální datum dokončení zakázky. Neméně důležité jsou ale i dílčí termíny. Dílo by mělo být  rozděleno na více menších částí, které se v dohodnutých intervalech postupně předají a odsouhlasí.

Počítejte také s tím, že se při implementaci pravděpodobně ukáže, že některá rozhodnutí byla chybná už v samotném návrhu. Je to způsobeno tím, že až na opravdovém webu je vidět vše „na živo“. Pak je nutná úprava samotného návrhu a případně i návrat de facto na samý začátek.

Vhodné je dohodnout se i na průběžném připomínkování a kontrole. Dodavatel by vám měl poskytnout přístup do aktuálních ukázkových verzí vyvíjeného webu. To je schopno včas odhalit spoustu chyb a nedorozumění, jejichž náprava až na konci projektu či dané fáze by byla mnohem nákladnější a časově náročnější.

Společně s dodavatelem si vzájemně dohodněte konkrétní kontaktní osoby, které spolu budou průběžně řešit všechny vyvstalé otázky a problémy. Musíte být dodavateli plně k dispozici, co se týká veškeré potřebné součinnosti, dodávání podkladů, připomínkování a oponentur, zodpovídání dotazů apod. Nepružná spolupráce ze strany objednatele bývá jedním z nejčastějších důvodů pozdržení celého projektu.

Zároven byste měli mít pro průběžné připomínkování i závěrečné testování k dispozici někoho, kdo rozumí technickým aspektům tvorby webu a je schopen dodavatele kontrolovat i po odborné stránce. Jde například o kvalitu zdrojového kódu stránky, jeho způsobilost k dobrému zaindexování do vyhledávačů, ale i o použitelnost, přístupnost apod. Pokud sami nikoho takového nemáte, můžete si pro provádění supervize sjednat specializovanou firmu.

Zatímco vývojové verze stránek běží zpravidla na serverech vašeho dodavatele, ostrý web budete mít umístěn nejspíše na svém vlastním serveru či u některé webhostingové firmy. Při přesunu webu na cílový server může vzniknout celá řada problémů. Před definitivním ostrým spuštěním webu si určitě nechte dostatek času na jeho řádné otestování a případné další opravy či změny z něj vyplývající.

Vývoj nového webu končí akceptací a předáním díla. Součástí předávaného webu by měla být také dokumentace, grafický manuál, návod pro obsluhu redakčního systému apod.

I po předání díla postupně vyvstane potřeba celé řady různých dalších změn či úprav. Pro případ takových víceprací si určitě s dodavatelem sjednejte podmínky další spolupráce. Nejčastěji se to řeší předem domluvenou hodinovou sazbou a obecným postupem pro takové případy.

Kapitoly

Služby H1.cz

Analýzy pro tvůrce a majitele webových stránek

Webovým autorům nabízíme širokou škálu poradenských služeb orientovaných na přístupnost, použitelnost a design WWW stránek.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.