Seriál Firemní web

Díl 19: Nároky na vzhled webu

Václav Štrupl, 10.4.2007

Vzhled webu slouží pro podporu jeho obsahu. Nic víc, nic mín. Pojďme se na něj podívat blíž. Na konci článku naleznete dva příklady

Úvodní tvrzení tohoto článku může znít po prvním přečtení poněkud odvážně, možná vás dokonce pobouřilo. Vzhled je přeci svébytná součást webu, kterou není radno zanedbat, říkáte si. A máte pravdu. Při popisování nároků na vzhled webu ale stejně vždy skončíme u obsahu. A jaké tedy nároky na vzhled webu jsou?

Vzhled webu by měl především:

Při pohledu do výše uvedeného seznamu funkcí vzhledu webu vidíte, že sám o sobě (ať už je jakkoliv dobrý či špatný) vám úspěch nezajistí. V jednotlivých fázích používání webu vašimi návštěvníky vám ale může vydatně pomoci. Vzhled webu je dobrý sluha, ale zlý pán.
Pojďme si zmíněné fáze popsat podrobněji.

1. Příchod na web

Při prvním vstupu návštěvníka na web hraje vzhled prim. Spolu s několika dalšími faktory (rychlost načítání stránky, funkční prvky, použité obrázky apod.) se výraznou měrou podílí na vytváření prvního dojmu, který si člověk z webové stránky odnese. V této fázi je z hlediska nároků na vzhled nejdůležitější, aby byl:

2. První návštěva

Návštěvník si již vytvořil první dojem (doufejme, že pozitivní) a začíná hledat to, za čím přišel. Obsah. O obsahu teď přitom mluvíme v širokém slova smyslu – může jím být kontaktní informace, popis vašeho produktu či zboží, které si chce člověk na webu prohlédnout a případně rovnou koupit. V každém případě i teď hraje vzhled webu důležitou úlohu.
Zatímco v prvním kroku šlo spíše o celkový dojem z webu, rozmístění prvků, barevné schéma a velké grafické prvky, nyní už přichází řada i na ty nejmenší detaily. Právě teď, kdy se uživatel pohybuje v neznámém prostředí, je zásadní, aby mu grafika podala pomocnou ruku. Ta může mít podobu:

Pokud vzhled webu splní všechny výše uvedené nároky a pomůže uživateli při první návštěvě, spolu s kvalitním obsahem dokáže webu vytvořit loajální návštěvníky, kteří se k vám budou rádi vracet.

3. Vzhled a stálí návštěvníci

V této fázi již vzhled webu z velké části ztrácí svou úlohu průvodce a přesvědčovatele. Jeho význam ale spočívá jinde. Vzhled by měl sloužit k neomylné identifikaci webu, neustále podporovat funkce webu a jeho obsah a v neposlední řadě by neměl být na obtíž. Pro stálé návštěvníky je důležité, aby se vzhled webu měnil co nejméně, nezdržoval načítání stránek a pomáhal při zavádění nových funkcí.

Zatímco při první návštěvě nápaditou animovanou koláž oceníte a pomůže vám v rozpoznání oboru, kterému se web věnuje, při opakované návštěvě už vám poleze krkem. A tak je to u vzhledu vždycky – kvalitní vizuální zpracování vám může hodně pomoci, když ale nezvyšuje užitnou hodnotu webu, časem bude většině lidí překážet.

Dva příklady na závěr

Abychom se nezabývali jen teorií, pojďme se podívat, jaké kladou na vzhled nároky dva weby s odlišným zaměřením:

1. Hotel v Praze

Vzhled webu by měl zaujmout a zároven odlišit hotel od silné konkurence. Musí být jasné, na co se web zaměřuje a jaké je jeho poslání. Na místě je proto originální grafika v souladu s firemními barvami, dobře viditelné logo a výrazná grafika znázornující Prahu nebo hotel samotný. Web by měl vzbudit dojem pohodlí a nabudit historickou atmosféru. Působení na emoce hraje v otázce ubytování významnou roli. Vhodné je také umístit na titulní stránku formulář, aby bylo patrné, že hotel je možné přes web zarezervovat.

Web musí být přehledný a jednotlivé funkce snadno použitelné. Tady může vzhled pomoci například prostřednictvím piktogramů znázornujících vybavenost hotelu či pomocí schématu, které ilustruje postup rezervace hotelu v několika krocích. Označení jednotlivých funkcí by mělo být konzistentní (např. jednotná podoba tlačítek, formulářových prvků a tabulek) napříč celým webem.

Pokud web výše uvedené předpoklady splní a naplnuje ho užitečný obsah, je pravděpodobné, že jej návštěvníci příště poznají a doporučí svým známým. V souladu s kvalitním webem musí být samozřejmě i úroven hotelových služeb, to ale asi není potřeba zdůraznovat.

2. Elektronický obchod s mobilními telefony

Stejně jako v předchozím případě, i zde jsou základní nároky na vzhled webu stejné – je potřeba dát najevo zaměření webu (nejspíš pomocí grafické hlavičky) a odlišit se od konkurence. Protože je pravděpodobné, že návštěvníci e-shopu budou procházet velké množství stránek, je tentokrát důležité, aby ilustrační grafika zabírala co nejméně místa. Zásadní úlohu tu naopak hrají funkční grafické prvky.

Piktogramy znázornující košík, dostupnost zboží a jeho jednotlivé příznaky (akce, doprava zdarma apod.) či kontaktní možnosti (zelená linka, online komunikace) musí být na první pohled srozumitelné. U ikon je důležité použití vhodných barev a intuitivních motivů.

Přínosem pro zákazníky je přehledné rozvržení stránek jednotlivých produktů a průchod procesem objednávky. Vhodně zvolený diagram v této fázi nahradí tisíc slov a grafika u e-shopu je důležitá také proto, že návštěvníci mají ve zvyku procházet velké množství podobných webů, takže časem přestanou číst textové informace.

Doufáme, že po přečtení tohoto článku víte, jaké nároky byste měli klást na vzhled svého webu. Jak otestovat, zda výsledná podoba webu tyto požadavky plní, vám v příštím díle seriálu objasní odborník na použitelnost Martin Snížek.

Kapitoly

Služby H1.cz

Audit přístupnosti

Ověřte si, zda vás nízká přístupnost vašich webových stránek nepřipravuje o dobré jméno, návštěvníky a zákazníky a zda neplatíte až 30 % výdajů na reklamu zbytečně.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.