Seriál Firemní web

Díl 22: Zásady pro tvorbu obsahu

František Štrupl, 15.8.2007

Kvalitní obsah je důvodem, proč lidé váš web navštěvují. Je proto také rozhodující podmínkou úspěšného webu. Nabídnete-li lidem kvalitní obsah, budou se k vám rádi vracet a odkazovat na vás. Přečtěte si, jak tvořit obsah, který přiláká co nejvíce návštěvníků.

Co je to obsah webu

Nejobvyklejší formou obsahu webových stránek je text, na který se v tomto článku zaměříme především. Mezi další typy obsahu patří obrázky, stále populárnější videa, nejrůznější schémata a diagramy či webové aplikace. Za speciální typ obsahu lze považovat také metadata.

Jak vypadá kvalitní textový obsah

Existuje několik kritérií, jejichž splněním se stává textový obsah hodnotným. Mezi ta nejdůležitější patří zejména:

Platí, že základem textového obsahu by rozhodně měl být pravopisně správný text, bez zbytečných hrubek a překlepů. Chcete-li působit seriozně, očekává se od vás jistá stylistická úroven.

Na formě textu také záleží

Na text určený pro web jsou kladeny specifické požadavky rovněž, co se formy týče. Nestačí takříkajíc zkopírovat tištěné firemní letáky.

Při tvorbě obsahu se snažte, aby váš text byl dobře čitelný a pro čtenáře přehledný. Snad nikoho nebaví prokousávat se dlouhým nezformátovaným textem. Používejte tedy vhodné členění do odstavců, seznamy s odrážkami, tučné písmo, kurzívu a prokládejte text nadpisy. Stále přitom však mějte na paměti, že všeho moc škodí. Vhodné je rovněž dodržování základních typografických konvencí. V případě, že s podobnými úpravami textů nemáte dostatečné zkušenosti, neváhejte využít služeb profesionálů, tedy copywriterů a jazykových korektorů. Vložená investice se vám rozhodně vyplatí.

Odkazování a datování

Hypertextové odkazy patří mezi základní pilíře webu. Nebojte se je tedy používat tam, kde jsou vhodné. Odkazy na citované zdroje případně relevantní obsah třetí strany jsou přidanou hodnotou pro vaše čtenáře a zvyšují tak hodnotu vašeho obsahu.

Mnoho autorů obsahu zapomíná na tzv. datování. Neopomente proto vámi publikovaný obsah vždy doplnit datem jeho vzniku či poslední aktualizace. Uvádějte přitom nejen den a měsíc, ale také rok. Webový obsah má často poměrně dlouhou životnost a chybějící rok tak může být pro uživatele značně matoucí.

Metadata

Speciálním typem obsahu použitým u (X)HTML dokumentů jsou také tzv. metadata. Ta představují informace, které jsou pro návštěvníka na první pohled skryté. V rámci (X)HTML dokumentu jsou metadata obsažena v jeho hlavičce, neboli oblasti mezi tagy a zapisují se pomocí značky .

Nejčastěji používanými metadaty jsou informace o autorovi (author), klíčová slova (keywords), popis (description) či znaková sada (charset). Zejména v minulosti mělo správné použití metadat výrazný vliv na SEO neboli optimalizaci pro vyhledávače. V současnosti je z hlediska SEO důležitý především popis, který některé vyhledávače zobrazují na stránce s výsledky vyhledávání. Oproti tomu například klíčová slova většina vyhledávačů v podstatě nebere v potaz. Jejich správným využitím přesto nemůžete nic pokazit.

Další typy obsahu

Jak jsem uvedl již výše, text není jediným typem obsahu, který lze na webu využít. Především v poslední době se v důsledku zlepšování parametrů připojení k internetu začaly v hojné míře uplatnovat také další formy obsahu. Zejména nejrůznější videa či animace mají celkem vysoký potenciál přilákat a zaujmout uživatele. Také různé ilustrační obrázky a diagramy pomáhají zvýšit atraktivitu vámi tvořeného obsahu a přispívají k jeho srozumitelnosti. Jako vždy, i v tomto případě však platí známé všeho s mírou.

Kapitoly

Služby H1.cz

Copywriting - psaní textů pro web

Jediné, čím mohou webové stránky splnit svůj obchodní cíl, je jejich obsah. Vzhled může zaujmout, vytvořit atmosféru, získat důvěru. Prodává ale text.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.