Seriál Firemní web

Díl 26: PPC reklama ve vyhledávačích

Petra Brodilová, 12.9.2007

PPC (zkratka anglického Pay Per Click) reklama zažívá v současné době nejen v České republice veliký rozmach a je přítomna téměř ve všech hlavních českých vyhledávačích. V následujícím článku se dozvíte, na jakém principu PPC reklama funguje, jaké jsou její hlavní výhody, a které jsou nejpoužívanější PPC systémy.

Princip fungování PPC reklamy

Jak už anglický název Pay Per Click napovídá, hlavním principem fungování PPC reklamy je, že za ni platíte pouze ve chvíli, kdy na ni uživatel klikne. Díky relativně nízké ceně a vysoké přesnosti cílení je tak tento způsob reklamy v porovnání s jinými reklamními systémy, kde většinou platíte již za samotné zobrazení reklamy, jednou z nejvýhodnějších metod propagace webu.

Platba za klik místo zobrazení však není jedinou výhodou PPC reklamy. Sami totiž můžete určit, jakou maximální cenu za klik, a tedy i jednoho přivedeného návštěvníka, jste ochotni zaplatit. Zvolená maximální cena za klik má přitom vliv nejen na to, zda se váš inzerát vůbec zobrazí či ne, ale také ovlivňuje jeho pozici mezi ostatními inzeráty. Zjednodušeně řečeno platí, že čím více jste ochotni za klik zaplatit, tím lépe je váš inzerát vidět.

Pozici inzerátu však často ovlivňují i další faktory, a to především jak často na něj lidé klikají, tzv. míra prokliku (zkratka CTR z anglického Click Through Rate) – inzerát, na který lidé více klikají, se zobrazuje na lepší pozici.

Cílení PPC reklamy

Inzeráty se zobrazují ve vyhledávačích po zadání dotazu do vyhledávacího pole uživatelem mezi přirozenými výsledky vyhledávání. Nejčastěji patří placeným inzerátům pravý sloupeček vedle přirozených výsledků, jedna až tři prémiové pozice nad přirozenými výsledky, nebo dvě a více míst pod těmito výsledky.

Inzerent může do svého PPC účtu vložit veliké množství klíčových slov, na která chce, aby se jeho inzerát zobrazil, nebo naopak nikdy nezobrazoval. Tímto způsobem lze dosáhnout velice přesného cílení inzerátů.

Měření efektivity PPC kampaní

Důležitou součástí správy PPC kampaní je také sledování návratnosti investic. V PPC systémech AdWords a nyní nejnověji také v Skliku můžete přímo v rozhraní sledovat konverze. Ty lze nastavit tak, aby odpovídaly cílům vašeho webu. Může to být tedy například objednávka zboží, vyžádání podrobných informací o vašem zboží, či objednání newsletteru. Tyto konverze jsou provázány s jednotlivými kampaněmi, klíčovými slovy a inzeráty. Díky tomuto můžete kampaně lehce upravovat k dosažení jejich vyšší efektivity.

Výhody systému PPC

Systém PPC reklamy ve vyhledávačích má mnoho výhod. Pojďme si je nyní shrnout:

Všechny tyto výhody dělají z PPC reklamy ve vyhledávačích snadnou možnost propagace a zvyšování návštěvnosti vašeho webu.

Mějte však stále na paměti, že PPC reklama funguje nejlépe tehdy, když je vytvářena a spravována s dostatkem času a informací o jejím fungování. Možná jste již slyšeli, že právě nutnost neustálého sledování a vylepšování kampaní je velikou nevýhodou PPC systémů. Osobně však toto považuji za jednu z jejich největších předností, neboť PPC systém vám tak mimo jiné dává možnost lépe poznat potřeby a smýšlení vašich zákazníků, a tím pádem nastiňuje možný směr dalšího zlepšování vašeho webu.

Nejvýznamnější reklamní PPC systémy

Pokud o PPC reklamě ve vyhledávačích jako jedné z forem propagace vašeho webu přemýšlíte, měli byste vzít v úvahu nejvýznamnější PPC systémy:

Při začátcích inzerce v PPC systémech je vhodné inzerovat ve dvou nejvýznamnějších vyhledávačích pro české prostředí: ve vyhledávači Seznam.cz, prostřednictvím PPC systému Sklik a Google.cz s PPC systémem Google AdWords. Převod kampaní z jednoho PPC systému do druhého je relativně jednoduchou záležitostí, a proto je výhodné začít s oběma těmito systémy. Teprve později můžete na základě jejich úspěšnosti zkoušet i další PPC systémy v ostatních vyhledávačích. Počítejte však s tím, že ostatní PPC systémy se většinou vyznačují nižším konverzním poměrem.

Většina PPC systémů disponuje kromě reklamy pro vyhledávání, také tzv. obsahovou sítí (inzeráty se zobrazují mezi obsahem na různých webech). Mezi těmito možnostmi lze volit. Pouze systém Sklik obsahovou síť nemá a AdFox nedovoluje vypnutí žádné z těchto možností.

Závěr

PPC reklama ve vyhledávačích je velice účinným a přitom ne příliš nákladným způsobem propagace webu. Pokud jste již PPC reklamu vyzkoušeli a zavrhli ji pod zdáním její nefunkčnosti a neefektivity, je možné, že byla špatně vedena či nastavena. Dejte jí proto druhou šanci a nechte si při vytváření kampaní poradit, či si informace o fungování jednotlivých systémů podrobně nastudujte. Je možné, že prvotní neúspěch byl zapříčiněn právě špatnou správou.

Kapitoly

Služby H1.cz

Reklamní kampaně ve vyhledávačích

Společnost Google Inc. ocenila naši profesionalitu v rámci správy a optimalizace PPC kampaní a udělila nám statut AdWords Qualified Company. Tento statut vlastní v ČR jen několik málo firem.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.