Seriál Firemní web

Díl 27: Registrace do katalogů

František Štrupl, 19.9.2007

Registrace do katalogů by nepochybně měla patřit mezi první činnosti uskutečněné v rámci budování zpětných odkazů nového webu. V následujícím textu se dozvíte, proč je registrace do katalogů důležitá, poradíme vám, jak katalogy vhodné pro registraci vybrat a jak registrace do nich správně provádět.

Význam registrace do katalogů

Zjednodušeně lze říci, že celý web je založen na odkazech. Dostatečné množství kvalitních odkazů směřujících na vaše stránky přispívá k jejich viditelnosti v rámci internetu. A právě kvalitní katalogy jsou vhodným prostředkem, jak nějaké hodnotné odkazy poměrně nenáročným způsobem získat.

Základní dělení katalogů

Katalogy odkazů jsou weby, které zveřejňují veliké množství odkazů. Ty jsou obvykle uspořádány do mnoha úrovní skupin a podskupin. Podle oborového zaměření lze katalogy členit na všeobecné, které se nevěnují žádnému specifickému oboru, oborové, které se věnují jen jednomu oboru, a speciální, které shromažďují odkazy jen na určité formáty či typy obsahu.

České všeobecné katalogy

Všeobecné katalogy v ČR reprezentuje především velká portálová trojka Seznam.cz, Centrum.cz a Atlas.cz. V nich je registrace nezbytná. Význam pro registrace má také česká sekce mezinárodního katalogu Open Directory (dmoz.org). Ten se však v poslední době často potýká s technickými problémy.

V druhé řadě stojí všeobecné katalogy menších portálů a zpravodajských webů, např. Volný, Caramba, Cent, Katedrála, Klikni serveru iDnes, Opendir, Tiscali a Yo. Další katalogy jsou již spíše osobní a nepříliš úspěšné projekty, které není třeba brát příliš vážně.

Světové všeobecné katalogy

Ve světě existuje veliké množství všeobecných katalogů. Mezi nejznámější patří Open Directory (dmoz.org) a různé mutace Yahoo! (např. yahoo.com, uk.yahoo.com, yahoo.de). Registrace v těchto katalozích má význam zejména pro weby, jejichž pole působnosti není omezeno pouze na ČR. Obecně by neměla chybět registrace vašeho webu v nejvýznamnějších všeobecných katalozích jednotlivých zemí, na které se zaměřujete.

Oborové katalogy

Kromě všeobecných katalogů existují i katalogy zaměřené pouze na určitý obor. Často se nejedná o samostatné, čistě katalogové weby, ale o katalogové sekce vertikálních portálů a zpravodajských serverů. Významnější oborové katalogy obvykle představují poměrně kvalitní zdroj zpětných odkazů i přímé návštěvnosti a je proto vhodné věnovat jim dostatečnou pozornost.

Speciální katalogy

Některé katalogy a vyhledavače se specializují jen na určitý druh či formát dat. Jedná se například o katalogy a agregátory RSS, do kterých lze zaregistrovat RSS kanály (feedy), obsahující zpravidla novinky, zpravodajský obsah, příspěvky z weblogů a v některých případech i zboží. Podmínkou zařazení do těchto katalogů je RSS kanál s velmi často aktualizovaným hodnotným obsahem, např. novinkami z oboru.

Speciálně pro internetové obchody lze vřele doporučit provádění tzv. XML exportu zboží. Ten lze totiž zaregistrovat do katalogů zboží, jakými jsou například zbozi.seznam.cz, zbozi.centrum.cz nebo zbozi.jyxo.cz. Uživatelé tak získají snadný přístup k produktům, které nabízíte.

Základní doporučení pro registraci

Registrace většinou probíhá v několika krocích, kterými je třeba se „prokousat":

Na závěr je ještě třeba upozornit, že na provedení registrace se po odeslání žádosti čeká nejčastěji několik dnů nebo dokonce týdnů.

Kapitoly

Služby H1.cz

Link building – budování zpětných odkazů

Odborně prováděný link building vám zajistí nárůst přímé návštěvnosti prostřednictvím získaných odkazů, zlepšení pozic vašich stránek ve vyhledávačích a tím pádem i zvýšení návštěvnosti z vyhledávačů, což v konečném důsledku vede ke zvýšení obchodní úspěšnosti webu.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.