Seriál Firemní web

Díl 28: Výměna odkazů

František Štrupl, 26.9.2007

K dosažení dobré pozice ve vyhledávačích je mimo jiné potřeba také dostatečné množství kvalitních zpětných odkazů. Jednou z tradičních metod jejich získávání je výměna odkazů. V poslední době se sice vzhledem k současné „politice“ vyhledávačů stává ve své klasické podobě čím dál tím méně efektivní, přesto však stále zůstává hojně využívaným způsobem, jak zpětné odkazy získávat.

Jak výměna odkazů funguje

Zpětné odkazy jsou při výměně odkazů budovány na základě vzájemné dohody mezi majiteli webů. Existuje mnoho způsobů, jak výměnu odkazů uskutečnit. Nejjednodušším z nich je požádat o ni přímo webmastera nebo vlastníka stránek, se kterými chcete odkazy vyměnit.

Výměna pak probíhá v následujících krocích:

  1. Příprava webu pro výměnu.
  2. Nalezení tematicky příbuzných, ale nekonkurenčních, cizích stránek.
  3. Odkázání na tyto stránky (může následovat až po dalším kroku).
  4. Oslovení jejich webmastera s prosbou o reciproční odkaz.

Příprava webu pro vyměňování odkazů

Před započetím výměny odkazů je potřeba nejprve připravit stránky, na které se budou umísťovat odchozí odkazy. Preferované jsou vnitřní obsahové stránky vlastního webu, na které lze ovšem umísťovat jen ty nejkvalitnější a tematicky nejrelevantnější odchozí odkazy. Méně kvalitní či obecnější odchozí odkazy se umísťují na samostatnou stránku odkazů, ve větším počtu pak do sekce strukturované jako malý oborový katalog.

Vyhledávání potenciálních partnerů pro výměnu

Pro výměnu odkazů je vhodné vybírat pouze vysoce relevantní stránky. Potenciální partnery lze přitom vyhledávat třemi způsoby:

  1. Prohlížením příslušných sekcí vztahujících se k vašemu oboru v katalozích odkazů.
  2. Pomocí fulltextových vyhledávačů a dotazů s vhodně zvolenými slovy charakteristickými pro daný obor.
  3. Vyhledáváním zpětných odkazů konkurence. Ty můžete zjistit například pomocí příkazů link: a linkdomain: ve vyhledavači Yahoo!.

Již při výběru vhodných partnerů pro výměnu odkazů je dobré brát v potaz pravděpodobnost, s jakou se výměna uskuteční. Tu zvyšuje například to, když je na cizích stránkách snadno nalezitelný kontakt, jsou zjevně nedávno aktualizované a již nějaké odchozí odkazy obsahují.

Kvalitní stránky vhodné pro výměnu odkazů by měly:

Oslovení s prosbou o výměnu odkazů

Při oslovení je důležité zejména zvolit dostatečně citlivý přístup, abyste nebyli označeni za spammera. Pro ilustraci proto uvádím ukázkový email, kterým můžete o reciproční odkaz žádat:

Dobrý den,
při hledání informací na internetu jsem narazil na Vaši stránku http://www.xxx.com.

Tato stránka mě velice zaujala a přišla mi užitečná i pro návštěvníky mého webu www.yyy.com. Proto jsem se rozhodl přidat odkaz na Vaši stránku do sekce Odkazy www.yyy.com/odkazy/ našeho webu.

Pro popis Vaší stránky jsem využil informací uvedených na Vašem webu. Zkontrolujte, prosím, zda je vše v pořádku. V opačném případě mě neváhejte kontaktovat s návrhem vhodnějšího titulku či popisu.

Byl bych zároveň velice potěšen, kdybyste mohl přidat odkaz na náš web na Vaši stránku s odkazy.

Základní Informace o našem webu jsou:

Titulek: Název webu.

Popis: Popis webu.

URL: http://www.yyy.cz

S pozdravem

Hlavní slabina výměny odkazů

Výraznou nevýhodou klasické reciproční výměny odkazů je skutečnost, že vyhledávače jsou v současné době schopny tento typ odkazů snadno odhalit a nepřikládají jim již takovou váhu, jak tomu bylo v minulosti. Tomuto problému se můžete vyhnout domlouváním sice náročnějších, ale mnohem efektivnějších výměn odkazů v rámci nepřímého link buildingu, jehož princip lze nejlépe vyjádřit diagramem Stránka A -> Stránka B -> Stránka C -> Stránka A. V tomto případě tedy odpadá přímá provázanost mezi dvěma libovolnými stránkami účastnícími se výměny.

Tři rady na závěr

Efektivitu a celkovou úspěšnost výměny odkazů můžete snadno maximalizovat, budete-li se při jejím uskutečňování řídit následujícími radami:

Kapitoly

Služby H1.cz

Link building – budování zpětných odkazů

Link building je jednou z nejdůležitějších součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO). Dostatek kvalitních zpětných odkazů vám zaručí zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Jedná se v podstatě o webovou obdobu public relations.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.