Seriál Firemní web

Díl 32: Další metody budování zpětných odkazů

František Štrupl, 24.10.2007

V minulých dílech jsme se již věnovali dvěma velmi rozšířeným metodám získávání zpětných odkazů – registracím do katalogů a výměně odkazů. Existují však také další způsoby, jak zpětné odkazy získávat. Pojďme se na ně tedy podívat blíže.

Zpravodajské servery

Na webu existuje mnoho zpravodajských serverů, kterých lze s úspěchem využít pro získání velmi hodnotných zpětných odkazů. Ty mohou být ve formě:

Link building se v tomto případě velmi úzce prolíná s public relations, jejichž metody do jisté míry využívá. Při snaze o získání odkazů ze zpravodajských serverů lze postupovat v zásadě třemi způsoby:

  1. Vytvářet události, které by mohly být zajímavé pro veřejnost. Těmi jsou například uvádění novinek na trh, pořádání soutěží, sponzorování známých akcí či organizací apod. Zároveň je samozřejmě potřeba média o těchto událostech informovat, nejčastěji formou tiskových zpráv.
  2. Publikovat vlastní články na zajímavá témata. Jedná se o velmi účinnou, i když poměrně nákladnou, metodu, neboť je potřeba napsat natolik kvalitní články, aby je zpravodajský server byl ochoten zveřejnit i s odkazem v podpisu.
  3. Uveřejňovat placené PR články. Jejich publikování na významných zpravodajských serverech však může být poměrně drahé a často jsou také uveřejněny jen po omezenou dobu. Na druhou stranu lze do placených PR článků většinou vkládat dobře optimalizované odkazy.

Osobní stránky a blogy

Kvalitní, hodně navštěvované a odborně zaměřené weblogy a osobní stránky mohou být dobrým zdrojem zpětných odkazů. Při jejich získávání se postupuje obdobným způsobem jako v případě zpravodajských serverů. Je však třeba si uvědomit, že bloggeři jsou často citlivější ke komerčnímu obsahu.

Zpětné odkazy lze na blozích získat také komentováním článků. Přitom je potřeba dát si pozor, aby nebyl komentář považován za spam. Musí být proto věcný a hodnotný pro čtenáře daného článku.

Diskusní fóra

Pro link building lze využít také diskusních fór. Zpětné odkazy lze získávat jejich vkládáním do jednotlivých příspěvků. Při tom je však potřeba postupovat velmi citlivě a obezřetně a vyhnout se tzv. spamování. Vaše příspěvky by proto měli být hodnotné a pro ostatní užitečné.

Některá fóra sice neumožňují vkládání odkazů přímo do příspěvků, ale mají alespoň uživatelské profily, do kterých lze URL propagovaného webu vložit. Častým přispíváním do fóra lze pak důležitost tohoto odkazu zvýšit, neboť na stránku s profilem obsahujícím odkaz vedou odkazy z jednotlivých příspěvků.

PR služby

Zpětný odkaz lze získat i jeho vhodným umístěním do tiskové zprávy v elektronické podobě. K distribuci tiskových zpráv médiím jsou určeny PR služby. Jejich moderní verze pak nabízejí také trvalé publikování tiskových zpráv na webu. V ČR jsou nejvýznamnějšími zástupci PR služeb PressPortal.cz, Pressweb.cz a PRESS on-line.

Záložkovací systémy

Nejrůznější záložkovací systémy sloužící ke sdílení odkazů mezi uživateli si v poslední době nacházejí stále více příznivců. I jich lze s úspěchem využít pro získání zpětných odkazů. Aby však tyto odkazy byly dobrým zdrojem přímé návštěvnosti, musí v nich získat nadprůměrnou popularitu. Toho lze docílit především publikováním atraktivního a velmi hodnotného obsahu.

Vlastní weby

Pro podporu hlavního webu zpětnými odkazy lze využít také dalších webů patřících jeho provozovateli. Zakládání dalších webů pro podporu propagovaného webu zpětnými odkazy se vyplatí zejména v situaci, kdy je získávání zpětných odkazů pro hlavní web ostatními metodami obtížné například z důvodu velké komerčnosti propagovaného webu jinak chudého na obsah.

Tyto další weby, často nezývané také satelitní, by měli s propagovaným webem tematicky souviset a mít dobrý potenciál získávat zpětné odkazy. Takovými weby mohou být například komunitní weby určené pro sdílení poznatků a zkušeností mezi uživateli.

Závěr

Existuje mnoho způsobů, jak zpětné odkazy získávat. V předchozím textu jsme uvedli jen některé z nich. Při budování zpětných odkazů pro váš web je důležité zapojit vlastní kreativitu a vynalézavost. Především je však nutné, mít opravdu kvalitní web, protože jen tak bude link building skutečně smysluplný.

Kapitoly

Služby H1.cz

Link building – budování zpětných odkazů

Link building je jednou z nejdůležitějších součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO). Dostatek kvalitních zpětných odkazů vám zaručí zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Jedná se v podstatě o webovou obdobu public relations.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.