Seriál Firemní web

Díl 7: SWOT analýza

David Špinar, 15.1.2007

Důsledná a poctivá SWOT analýza vám doslova otevře oči a nasměruje vaše další aktivity v návrhu webu tím správným směrem

V předchozích částech našeho seriálu jsme se věnovali tréninku představivosti, když jsme se pokoušeli definovat cíle našeho chystaného webu a představovali jsme si budoucí uživatele webu i jejich předpokládanou činnost na webu. Také jsme se porozhlédli okolo, abychom prozkoumali konkurenci a její aktivity na webu.

V tomto díle přišel čas zaměřit svou pozornost na sebe, na vlastní záměr a předpoklady. Musíme provést důkladnou sebereflexi. Před tím, než se pustíme do návrhu vlastního webu, musíme dokonale poznat sami sebe.

Nejlepším způsobem je provést tzv. SWOT analýzu, tedy analýzu silných stránek (S - strengths), slabých stránek (W – weaknesses), příležitostí (O - opportinuties) a hrozeb (T – threats).

Podstatou SWOT analýzy je prozkoumat veškeré kouty svého podnikání a záměru, nalézt v nich přednosti, které budeme moci na webu využít, objevit slabiny, které se na webu můžeme pokusit vhodně zamaskovat, nebo se jim vyhnout. Díky tomu pak můžeme určit příležitosti, které by bylo vhodné na webu využít, a hrozby, na které se musíme připravit.

Pojďme se podrobněji podívat, jak SWOT analýzu provést.

Silné a slabé stránky

Zamyslete se nad svým podnikáním a záměrem, který chcete na webu prezentovat. Pokuste se v něm nalézt všechny aspekty, které považujete za své přednosti. V čem jste lepší než ostatní, v čem můžete nabídnout víc, které lepší zdroje máte atp. Poté udělejte totéž, ale zaměřte se naopak na slabiny. Na aspekty, ve kterých jsou jiní lepší, kde zaostáváte, kde nejste tak silní. Často se může jednat o následující body:

Při sestavování tohoto seznamu nezapomente, že váš pohled a pohled potenciálních uživatelů a zákazníků nemusí být zcela totožný. Zahrnte tedy do seznamu i takové přednosti a slabiny, o kterých sice subjektivně pochybujete, avšak ostatní vám je jednoznačně přisuzují. Někdy bývá zpětná vazba od ostatních účinnější než snaha o subjektivní sebereflexi.

Příležitosti a hrozby

Poté, co jsme si sestavili seznam svých předností a slabin, zaměříme se na jejich dopady. Podíváme se podrobněji na to, co pro nás znamenají jednotlivé silné i slabé stránky. Naše přednosti nám nabízejí příležitosti, které by bylo užitečné využít. Naše slabiny nám zase přinášejí hrozby, kterým budeme muset čelit. Všechny tyto dopady musejí mít pochopitelně souvislost s webem. Pojďme se podívat na typické příležitosti a hrozby, na které můžeme v této situaci narazit.

Důsledná a poctivá SWOT analýza vám doslova otevře oči a nasměruje vaše další aktivity v návrhu webu tím správným směrem. Společně s analýzou konkurence vám pomůže sestavit tzv. unique selling propositions – tedy ty správné nabídkové taháky s účinnou prodejní argumentací. Její závěry jsou pak aplikovatelné na všechny další kroky v rámci navrhování webových stránek, kterým se budou věnovat další díly našeho seriálu.

Kapitoly

Služby H1.cz

Školení internetového marketingu

Internetový marketing není jen bannerová reklama. Možná znáte pojmy jako SEO, reklama ve vyhledávačích, nebo e-mail marketing. Pokud chcete vědět, který z těchto nástrojů je pro váš web nejefektivnější, přijďte na naše školení. Pomůžeme vám se v problematice zorientovat.

Odkazy

© 2007 H1.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena.